Mennyit tudsz az angol nyelvről?

teszt/kvíz

 

Az alábbi kvízkérdések az angol nyelvvel kapcsolatos meglepő adatokra és tényekre hívják föl a figyelmet. A helyes válaszok indoklását a kitöltés után, az oldal alján találod meg.

Sok szerencsét!

 

1. Melyik angol ajkú országban a legnagyobb az angolul beszélők százalékos aránya?

 

2. Magyarország lakosságának hány százaléka beszél angolul? (2012-es felmérés alapján)

 

3. Hány független államban hivatalos nyelv az angol?

 

4. Mennyi az angolt idegen nyelvként (első szám) és anyanyelvként beszélők (második szám) aránya?
(David Crystal nyelvészprofesszor szerint)

 

5. Az alábbiak közül melyik európai országban hivatalos nyelv az angol?

 

6. Az alábbiak közül melyik afrikai országban NEM hivatalos nyelv az angol?

 

7. Az alábbiak közül melyik ázsiai országban NEM hivatalos nyelv az angol?

 

8. Lehettett-e valaha az angol nyelvben magázni?

 

9. Hány igeidő van az angol nyelvben?

 

10. Milyen angolt beszélt Shakespeare?

 

Vége a tesztnek!

 

 

A helyes válaszok indoklása

1. Melyik angol ajkú országban a legnagyobb az angolul beszélők százalékos aránya?

Az egyes országokban angolul beszélők százalékos arányai:

2. Magyarország lakosságának hány százaléka beszél angolul?

A 2012-es Eurobarometer report szerint körülbelül itthon a csaknem tízmilliós lakosságból kétmillióan beszélnek angolul.

3. Hány független államban hivatalos nyelv az angol?

2012 óta 88 államban hivatalos nyelv az angol, amelyből 28 állam más államok fennhatósága alá tartozik.

4. Mennyi az angolt idegen nyelvként (első szám) és anyanyelvként beszélők (második szám) aránya?
(David Crystal nyelvészprofesszor szerint)

A professzor szerint háromszor annyian beszélik idegen nyelvként az angolt, mint amennyien anyanyelvként.

5. Az alábbiak közül (Svájc, Málta, Dánia, Hollandia) melyik európai országban hivatalos nyelv az angol?

Bár mind a négy országban magas az angolul beszélők aránya (Hollandiában pl. 90%), csak Máltában hivatalos nyelv az angol.

7. Az alábbiak közül (India, Malajzia, Pakisztán, Hong Kong) melyik ázsiai országban NEM hivatalos nyelv az angol?

Hong Kongban a hivatalos nyelv 1883 óta az angol, amely csak 1974-ben egészült ki a kantoni kínaival. Hong Kong hétmillió lakosának majdnem fele beszél angolul. Pakisztánban pedig az urdu mellett már 1947 óta hivatalos nyelv az angol.

8. Lehetett-e valaha az angol nyelvben magázni?

Bár sokan azt hiszik, az angolok mindenkit tegeznek, tulajdonképpen az igazság az, hogy mindenkit magáznak. A magázó "you" személyes névmás túlhasználása miatt kiveszett a nyelvből az egykori tegező névmás és különböző esetbeli alakjai (thou art ... = te vagy ...; thee = téged; thy ... = a te valamid; thine = tied). Napjainkban ez az egykori tegező alak csak a Miatyánkban, az Üdvözlégyben, illetve a régi imádságokban és énekekben hangzik el. Pl. "blessed art thou amongst women" = áldott vagy te az asszonyok között.

9. Hány igeidő van az angol nyelvben?

Akár a magyarban, az angolban is csak jelen és múlt idő van, a jövő idő képzésénél ugyanis segédigét használnak (will, going to), akárcsak mi (be fog jönni). Mások azonban igeidőnek számolják a különböző segédigékkel képzett alakokat is. Így a lista már tizenkettőre bővül, hiszen mindegyik időnek megvan a maga simple, continuous/progressive, perfect, illetve a perfect continuous alakja.

Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous

Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous

Future Simple
Future Continuous
Future Perfect
Future Perfect Continuous

10. Milyen angolt beszélt Shakespeare?

Az angol nyelvnek, ahogy a magyarnak is, megvoltak az alakulási fázisai.

William Shakespeare 1564-től 1616-ig élt, és a koramodern angol nyelven beszélt és alkotott. Egyik legismertebb drámasora az akkori nyelven így hangzik: "O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?" (Ó, Rómeó, Rómeó! Miért vagy te Rómeó?)